Meteoritai

Meteoritas – dangaus kūnas, nukritęs ant žemės paviršiaus. Per visą Žemės istoriją meteoritai nuolatos krito ant žemės paviršiaus. Kai kurie šių kritimų buvo katastrofiški. Žuvo beveik visi gyvi organizmai. Kai kurie meteoritų kritimai nepadaro jokios žalos, nes didžioji jų masės dalis sudega atmosferoje. Tik dideli meteoritai palieka susidūrimo žymes – kraterius.

Dabar išanalizuosim kokie buna meteoritai. Pagal mineralinę sudėtį meteoritai skirstomi į akmeninius, geležies – akmeninius ir geležinius.


Akmeniniai dar skirstosi į chondritus ir achondritus

Geležies – akmeniniai  į palasitus ir mezosideritus

Labiausiai paplitę akmeniniai meteoritai, jų didžioji dalis tai chondritai. . Chondritais vadinami dėl juose esančių chondrulių, sferiškų silikatinių darinių. Manoma, kad chondritai susidarė planetiniame ūke, netoli Saulės, vukstant kondensaciniams ir akreciniams procesams.

Achondritinių meteoritų yra žymiai mažiau.

Geležiniai meteoritai sudaryti iš geležies - nikelio lydinio. Geležiniai - akmeniniai meteoritai yra tarpinė klasė tarp akmeninių ir geležinių meteoritų.

Visi meteoritai turi tam tikrų specifinių požymių pagal kuriuos net labai seniai nukritusius meteoritus galima atpažinti ir net apytiksliai priskirti kritimą.

Jeigu Jus radot panašu akmenį į meteoritą  ,tai yra pora svarbiausiu  požymiu :

Svoris- akmuo( kuri radot) turi būti  daug sunkesnis rankoje negu atrodo

Magnetiškumas- prie visu meteoritu limpa magnetas.

Taigi, jeigu visi pažymiai yra- tai Jus tas laimingasis kuris laiko savo rankuose gabalėlį  dangaus kūno, kuris atskrido nežinia iš kur, o jus jį laikot. Jus galit net pavadinti jį savo vardu, nors meteoritams vardas priskiriamas pagal jų kritimo apylinkė ar šalį. Ir taip padaugės Lietuvišku meteoritu. O kiek jų yra Lietuvišku ?  

Lietuvos meteoritai

Andrioniškio meteoritas achondritas , labai retos eukritų  klasės, nukritęs1929 m.vasario 10 d. Anykščių rajone netoli Andrioniškio miestelio, Padvarninkų kaime. Bendra masė 3858 g, buvo surinkta 11 gabalų, 4 gabalai saugomi Vilniaus universitete  ir 2 Geologijos  ir gegrafijos mineralogijos institute , kiti užsienije. Šis meoteoritas yra labai reta achondrito atmaina. Todėl buvo tiriamas įvairiose pasaulio laboratorijose. Buvo nustatytas jo amžius  

– 4548 ± 10 mln. metų. Liudytojai mena, kad nakties danguje pasirodė šviesa Mėnulio pilnaties dydžio su ilga uodega. Artėdamas prie Žemės šviesulys mažėjo ir subyrėjo į kibirkštis, apylinkes nužėrė meteoritų lietumi.

Juodžių meteoritas – akmeninis meteoritas , achondritas  nukritęs 1877m. Juodžių kaime netoli Panevėžio. Išliko 4 nedidelės jo skeveldros. Didžiausia (masė 48 g) saugoma Čikogos mažesnės

(apie 1 g)  Londono Paryžiaus ir Vienos gamtos muzejuje.

Akmenės meteoritesnukrito 1908 m. gegužės 25 d. Akmenės apylinkėse. Svoris apie 1 kg, likimas nežinomas.

Žemaitkiemio meteoritas – akmeninis chondritas, kritęs 1933 m. vasario 2 d.Kliepšių kaimo apylinkėse, netoli Žemaitkiemio .Surinkta 22 gabalai, jų bendra masė 44,1 kg, didžiausio gabalo masė 7,3 kg. Didžioji dalis saugoma Vilniaus universiteto ir Vilniaus geologijos instituto mineralogijos muziejuose.

Žemaitkiemio meteoritas taip pat yra mano asmenines kolekcijos  pasididžiavimas .

Meteorito svoris – 5383 g.